Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
De assistente is aanwezig van maandag tot en met vrijdag  tussen acht en vijf uur . U kunt haar bellen voor het maken van een afspraak, voor vragen en voor het aanvragen van een visite. Ook voor herhaalreceptuur kunt u bellen en dan in het keuzemenu kiezen voor de optie apotheek.

Bij het maken van een afspraak of bij de aanvraag van een visite, zal de assistente vragen naar de reden van uw contact of van uw aanvraag voor een visite. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van u klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Als u op de vraag geen antwoord kan of wil geven , kunt  u aangeven dat u om privacy redenen de vraag niet kunt beantwoorden.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Voorkeur
Heeft u een voorkeur om bij een van de artsen een afspraak te maken, kunt u dat kenbaar maken aan de assistente. Zij zal proberen om met uw wensen rekening te houden.